Velká data a on-line marketing

Zvyšte návratnost svých marketingových investic díky lepšímu cílení on-line kampaní. Analýza dat návštěvnosti webu vám umožní segmentovat zákazníky, poznat jejich typické chování a oslovit je na míru připraveným obsahem.

Zvyšte ROI on-line kampaní

Cesta ke zlepšení efektivity kampaní v on-line prostředí vede přes segmentaci uživatelů na základě analýzy dat o jejich předchozím chováním na webu. Segmentaci uživatelů lze s nově získanými daty neustále zlepšovat a v ideálním případě lze vytvořit osobní profil každého jednoho uživatele. Zlepšené cílení kampaní vede k zvýšení efektivity až o 200 %.

Segmentace zákazníků

Rozdělení zákazníků do skupin podle jejich dřívějšího chování na webu, v sociálních sítích a dalších parametrů je základem kvalitního cílení kampaní i komunikace v on-line prostředí. Segmentace je rovněž prvním krokem pro personalizaci nabídky produktů, ale má i další aplikace:

  • Personalizované newslettery s nabídkou dle segmentu nebo profilu uživatele.
  • Identifikace bonitních klientů.
  • Odhalování a předcházení podvodů při nákupech a reklamacích.

Cílení kampaní

Segmentace uživatelů je pouze prvním krokem pro zlepšení cílení kampaní. Kromě chování uživatelů je nezbytné analyzovat produktové portfolio a využít strojového učení k vývoji algoritmu, který bude rozhodovat o zobrazování jednotlivých inzerátů. Cílení digitálních kampaní tedy vyžaduje splnění následujících kroků:

  • Segmentace uživatelů
  • Analýzu produktů a jejich podobnosti - analýza textu popisů, obrázků a dalších parametrů, jejíž výstupem je virtuální mapa vztahů mezi produkty.
  • Spojení produktů a segmentů uživatelů - nalezení korelací (významných vztahů) mezi nákupním chování uživatelů a produkty (jak populární jsou konkrétní typy nebo skupiny zboží u různých segmentů uživatelů, jaký je poměr mezi celkovým počtem jejich zobrazení v reklamě a reálnými prodeji atd.).
  • Strojové učení a příprava řídícího algoritmu - na základě vzorů zjištěných při analýze dat se algoritmus naučí rozhodovat o tom jakou reklamu zobrazit v jaký čas a jakému uživateli webu.
  • Nasazení algoritmu a jeho průběžná aktualizace - algoritmus je neustále aktualizován na základě dat o aktuálním chování uživatelů a produktovém portfoliu. Přizpůsobuje se v reálném čase prostředí, ve kterém pracuje.

Zašlete nám poptávku

Kontaktní formulář
*
*
*
Ověřovací kód
Ověřovací kód
*
Anglicky