Finanční sektor

Nahlédněte do budoucnosti vývoje finančních trhů, analyzujte rizika nebo pravděpodobnost splacení závazků klienty. Strojové učení využívá analýzy historických dat k připravě algoritmů, které poskytují v reálném čase odpovědi zvyšující návratnost investic.

Algoritmické obchodování

Dodáváme algoritmy pro automatické obchodování na finančních trzích, které jsou založeny na analýze a strojovém učení z velkého množství historických dat. Analyzovaná data se mohou lišit u různých investičních strategií, ale zpravidla zahrnují čas transakce, objem, cenu a identifikace obchodovaného aktiva.

Algoritmy vyvíjíme na míru obchodním strategiím klientům a výsledné prediktivní modely vždy testujeme na historických datech, na kterých ověřujeme jejich výkonnost.

Jak postupujeme

  1. Analýza obchodní strategie - zkoumá časové rozlišení obchodů, zvolené signály, spolehlivost a homogenitu vstupních dat, transakční náklady a teoretická ziskovost při různých hladinách pravděpodobnosti.
  2. Analýza historických dat v různých časových intervalech - hledá výskyt signálů v různě dlouhých časových úsecích, vytváří časovou mapu chování trhu.
  3. Vytvoření prediktivních modelů - zvolené algoritmy se učí reagovat na výskyt signálů. Získané prediktivní modely se ověřují na historických datech.

Risk management

Analýza interních a externích dat dokáže odhalit obchodní, finanční i bezpečností rizika a minimalizovat jimi způsobené ztráty.

Analýzy a prediktivní modely

Analyzujeme účetní a transakční data a vyvíjíme prediktivní modely pro hodnocení platební schopnosti klientů, bonity klientů nebo obchodního potenciálu zákazníků.

Zašlete nám poptávku

Kontaktní formulář
*
*
*
Ověřovací kód
Ověřovací kód
*
Anglicky