Ekonofyzika

Zapojte do vašeho strategického rozhodování metody používané k řešení složitých fyzikálních problémů. Ekonofyzika vám poskytne nový pohled na ekonomii a dění na finančních trzích.

Co to je Ekonofyzika

Trhy a na nich probíhající ekonomická aktivita mají mnoho společného s přírodními ději studovanými fyziky. Jak ekonomie tak fyzika se snaží najít pravidla pro popis složitých systémů tvořených velkým počtem prvků. Ekonofyzika využívá pokročilých teorií a postupů úspěšně používaných především ve statistické fyzice k pochopení a modelování složitých ekonomických dějů.

K čemu slouží

Praktické aplikace nachází Ekonofyzika především v oblasti studia chování finančních trhů a jejich modelování. Ekonofyzika a z ní vycházející teorie a vzorce jsou základem managementu rizik při investicích na finančních trzích a neobejde se bez nich ani modelování dopadů legislativních změn na ekonomiku nebo zátěžové testy bank.

Finanční sektor

Analyzujte rizikovost investic, vytvořte modely budoucího vývoje finančních trhů nebo vlastní scoringový model pro hodnocení firem.

Vztah se zákazníky

Chcete vědět jak budou zákazníci reagovat na změnu cen a poplatků nebo jak externí faktory ovlivní vaše podnikání? Pomohou vám prediktivní modely.

Zašlete nám poptávku

Kontaktní formulář
*
*
*
Ověřovací kód
Ověřovací kód
*
Anglicky