Budeme přednášet na konferenci „Průmysl 4.0 v praxi“

Náš kolega Jan Janča bude 25. 2. 2016 v brněnském VIDA! centru přednášet na konferenci pořádané Ministerstvem průmyslu a obchodu a Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. V rámci konference bude také za přítomnosti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka představen Akční plán pro implementaci Průmyslu 4.0, a to přímo jeho zpracovateli, významnými zástupci klíčových institucí průmyslového a výzkumného prostředí v České republice.

3. února 2016

Rubrika: Novinky

Cílem konference je seznámit posluchače s hlavními rysy nastupující průmyslové revoluce. Účastníci získají vědomosti o tom, jak jsou již dnes uplatňovány principy Průmyslu 4.0 v praxi a kam směřuje výzkum a vývoj v této oblasti.

Kolega účastníky konference seznámí s možnostmi využití umělé inteligence a analýzy velkých dat ke zvyšování produktivity práce a efektivity využívání materiálních, lidských i energetických zdrojů. Gauss Algoritmic je jednou ze tří inovativních společností, které dostali možnost prezentovat své služby a řešení pro Průmysl 4.0.

Na konferenci, mimo jiné vystoupí také:

  • Jan Mládek - ministr průmyslu a obchodu
  • Karel Kučera - generální ředitel agentury CzechInvest
  • Vladimír Mařík - ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT
  • Eduard Palíšek generální ředitel společnosti Siemens
Sdílejte s přáteli
Anglicky